Panele

Kinga i Grzegorz Kamińscy

Jesteśmy małżonkami od 9 lat. Jesteśmy rodzicami. Od 9 lat posługujemy w poradni rodzinnej jako doradcy życia rodzinnego. Dużo nas łączy i dużo różni – Kinga jest socjologiem i coachem a Grzegorz inżynierem elektrykiem; łączą nas wartości, oparcie na Bogu i wspólna pasja do życia i rozwoju.

 

Ks. Artur Adamczak

Kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wieloletni opiekun duchowy i dyrektor Domu Uzdrowienie Chorych Odnowy w Duchu Świętym, obecnie pełni rolę ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz egzorcysty diecezjalnego

 

ks. Mariusz Dudka

Duszpasterz rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

 

ks. Ryszard Stankiewicz

Wikariusz, katecheta, rekolekcjonista, od lat zaangażowany w Ruch światło – życie i Pielgrzymkę maturzystów. Prowadzi kursy przedmałżenskie. Miłośnik dobrego jedzenia, gór i dobrej komunikacji