Przesłanie

Fundament
czyli: dlaczego ten festiwal?

W Polsce odbywa się wiele festiwali i spotkań przeznaczonych dla chrześcijan. Mają one swoje przesłanie, charakter i odbiorców.

Jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy zniesławianie chrześcijaństwa, nie tylko w Polsce ale także na świecie, odbywa się na masową skalę. Obwinia się ludzi wierzących w Jezusa niemal za całe współczesne zło. Manipuluje się przy tym faktami, stosując nierzadko wulgarny język. Jakże często budzi się u chrześcijan różnego rodzaju kompleksy: niższości, winy, zacofania, etc.

Nie godzimy się na to.

Festiwal Chrześcijański w Gryżynie Hej GODność! buduje swoją unikatową jakość, widząc ogromną potrzebę położenia nacisku na – dobrze pojętą – dumę z bycia chrześcijaninem i życia Ewangelią. Natchnieniem są dla nas słowa z kazania papieża Leona I:

„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego” (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim).

7 zasad

1. Budujemy i wzmacniamy honor i tożsamość bycia chrześcijaninem.

2. Dostarczamy inspiracji: Moc Boga z Tobą. Wiara prowadzi do życia pełnią – z wiarą w Boga możesz „przenosić góry”

3. Mówimy i pokazujemy, w jaki sposób to uczynić: zasady chrześcijańskie są sensowne, uniwersalne, ponadczasowe – warto nimi się kierować.

4. Dajemy odpór antychrześcijańskiej propagandzie, która u wielu chrześcijan osłabia ducha, budząc niskie poczucie wartości (np. och, znowu jakieś skandale i afery w kościele)

5. Przypominamy, że z chrześcijaństwa płynie potężna siła do wartościowego życia poprzez różne jego aspekty: własne powołanie, rodzinę, naukę, pracę, finanse, zaangażowanie dla innych.

6. Ładujemy duchowe „akumulatory”, by w codziennym życiu być sprawnym, skutecznym, twórczym, budującym innych.

7. Zachęcamy do świętości, bo to najwyższy rodzaj GODności i dumy chrześcijanina – wyrwanie z grzechu i zniewolenia, czyli jak napisał Leon I: z „wyrodnych obyczajów”, „upodlenia”, „mocy ciemności”.

 

Nazwa
czyli: dlaczego właśnie tak

Nazwa „Hej GODność!” jest krótka, łatwo „wpadająca w ucho” a jednocześnie dobrze oddaje przesłanie Festiwalu (nawiązując w nowoczesny sposób do słów Leona I): człowieku, bądź świadomy swojej Boskiej GODności, uważaj na nią, troszcz się o nią.

„GODność”

  • Słowo „godność” pisane: GODność wręcz graficznie wyraża to, o czym napisał Leon I i co jest istotą wyniesienia – wyróżnienia chrześcijanina
  • wskazuje, skąd pochodzi ludzka godność – Bóg jest jej źródłem. To nieutracalna GODność
  • „godność człowieka” to jedno z najbardziej popularnych wyrażeń występujących we współczesnych dokumentach prawnych, w języku społeczno-politycznym i dyskursie o kondycji człowieka.

„Hej”

  • to staropolskie słowo, stosowane, by zafrapować, potrząsnąć i zwrócić uwagę, gdyż według słownika j. polskiego PWN pełni ono rolę <wykrzyknika używanego dla zwrócenia czyjejś uwagi>