Organizatorzy

Edyta Żukowska-Jędrzejewska

Architekt wnętrz, prowadzi własną pracownię projektową. Autorka licznych projektów wnętrz sakralnych w kraju i za granicą.

Przez wiele lat związana z Ruchem Światło-Życie i Szkołą Nowej Ewangelizacji, obecnie na Drodze Neokatechumenalnej. Związana z Modlitwa Jezusową. Żona i mama Antosia.

Tomasz Jędrzejewski 

47 lat, żonaty – oblat benedyktyński, ekonomista, biznesmen. Łączy pracę w instytucji finansowej jako zarządzający ogólnopolską siecią dystrybucji ( 500 oddziałów) w zakresie leasingu oraz prowadzeniem Ośrodka Anapausis, a także dwóch fundacji: „Salutare” – koszykarze na wózkach, „Anapausis” – organizacja Chrześcijańskiego Festiwalu  Młodych – „Oczyma Wiary”. Członek Wiary w Biznesie. Szczególnie związany duchowo z naukami Ojców Pustyni i Modlitwą Jezusową. Mąż i ojciec Antosia.

Razem budujemy, prowadzimy i tworzymy  Ośrodek Anapausis. Wartości chrześcijańskie są dla nas najistotniejsze i staramy się kierować w życiu wskazówkami z Pisma Świętego.

Piotr Juckiewicz

Zwykły diecezjalny kapłan. To obecnie czwarty rok mojej posługi w diecezji, obecnie jestem wikariuszem w Bytnicy. Swoją posługę w parafii, tej lub poprzednich, ubogacałem działaniem w Domu Rekolekcyjnym „Uzdrowienie chorych” w Żarach, Ruchu Światło-Życie, Kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji czy też uczestnicząc w pierwszej edycji Szkoły Ewangelizatorów. Jednak to właśnie posługi sakramentalnej nie zamienię na żadną inną.

 

 

Dariusz Hybel

Free-Lancer, dziennikarz (publikował m.in. w: Najwyższy Czas!, WielkopolaniN, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Głos dla Życia); filozof i teolog, autor książek, od wielu lat zaangażowany w działalność pro-life. Prowadził szkolenia i wykłady z zarządzania finansami i dla liderów pro-life. Ponad 25 lat związany z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze benedyktynów w Lubiniu. Od 2010 r. naucza praktyki modlitwy monologicznej w lubińskim ośrodku oraz innych miejscach Polski.

 

 

 

 

 

Zjednoczeni w misji

Pan Bóg chciał złączyć nasze ścieżki we wrześniu 2015 r. Początkowo ośrodek miał być jednym z kilku, w których odbywają się oazy wakacyjne Ruchu Światło-Życie, szybko jednak okazało się, że w Gryżynie można zrobić dzieło jeszcze większe. Co lepsze, zgody władz lokalnych, wojewódzkich oraz diecezjalnych pozwoliły na przekonanie, iż to nie tylko nasz, ale i Boży zamiar, by dzieło festiwalu powstało. Od słów bardzo szybko przyszło do czynów. To już II edycja Festiwalu w Gryżynie

 

Dane fundacji:

Fundacja Anapausis

Gryżyna 51

66-630 Bytnica

konto bankowe: 92 1020 5040 0000 6202 0180 6587

Numer swift dla przelewów zagranicznych : bpkoplpw

Współorganizatorzy